Maj Tverskov

Maj Tverskov

Jeg har taget den 2-årige grunduddannelse til individuel terapeut i objektrelationsorienteret jeg-styrkende terapi på Institut For Gestaltanalyse. I januar 2015 startede jeg som underviser på institut for gestaltanalyse og fortsatte som underviser på Institut for gestaltuddannelser da dette startede op.Jeg er oprindeligt uddannet folkeskolelærer, og har undervist på AOF, I almindelig folkeskole og på asylcenter.

Læs Mere

Psykoterapi

En psykoterapeut bruger psykoterapi som behandlingsmetode. Psykoterapi er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode. Terapeuten yder hjælp til at klienten kan komme igennem krisen, eller opnå den ønskede løsning på problemet

Læs Mere

Gruppeterapi

Jeg udbyder også terapi gruppevis. Her kan du få vendt dine problemer i trygge omgivelser og sammen med mennesker der har nogle af de samme problemstillinger som dig.

Læs Mere

At gå i terapi

– Terapi indebærer en selvreflektion over tanker, følelser og adfærd, som influere på din sindstilstand. Dette indebærer at problemerne nogle gange popper op igen og endda i perioder kan forværres. –

Psykoterapi

En psykoterapeut bruger psykoterapi som behandlingsmetode. Psykoterapi er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode. Terapeuten yder hjælp til at klienten kan komme igennem krisen, eller opnå den ønskede løsning på problemet

Gruppeterapi

Jeg udbyder også terapi gruppevis. Her kan du få vendt dine problemer i trygge omgivelser og sammen med mennesker der har nogle af de samme problemstillinger som dig.

Hvorfor terapi?

De sværeste perioder i et terapeutisk forløb er ofte dem, hvor man har fået nogle nye indsigter og erkendelser om sig selv og gerne vil forandre noget, men alligvel oplever at man er tilbøjelig til at gentage uhensigtsmæssig adfærd.
Desværre skal vi nogle gange tage tilløb og kigge bevidst på noget et antal gange, før vi er i stand til at handle anderledes.

Læs mere her

Forskellen på psykoterapeut og psykolog

At tage en psykoterapeutisk uddannelse adskiller sig fra psykologuddannelsen ved at være praktisk orienteret, og bygge på erfaringer. Teknikkerne læres ved at tage egne issues op og afprøve teknikker på sig selv og medstuderende, og dermed på egen krop mærke, hvad der virker og hvad der ikke virker.

Læs mere her

Metoder

Jeg benytter mig af mange forskellige terapeutiske metoder og har en indgående viden om alle mine værktøjer så jeg kan hjælpe dig bedst. Du kan læse mere om dem her.

Terapi

Jeg arbejder med stor omsorg, kærlighed, empati, inderlighed og kontakt. Jeg oplever at en god terapi er når terapeut-klientforholdet på en måde ophører, og det eneste der er – er du og jeg, her og nu, i en fælles optagethed af, og nysgerrighed på dig og den proces du er i.

Læs mere om terapi her

Gestaltterapi

Gestaltterapien er udviklet af Frederick S. Perls. Det er en eksperimenterende terapiform, som kræver af dig at du oplever så meget af dig selv som du kan, og du oplever dig selv så fuldt du kan, her og nu.

Læs mere om gestaltterapi her

Klientcentreret terapi

Den klientcentrerede terapi, som også kaldes personcentreret terapi, eller ikke-dirigerende terapi, er grundlagt af Carl R. Rogers.
Den bygger på de to grundpiller; Hvoraf den vigtigste er aktualiseringstendensen –at mennesket i sig har en eksistentiel indre kraft, der hele tiden driver det mod at vokse, udvikle sig, og realisere sit fulde potentiale – at blive sit bedst mulige selv.

Læs mere om klientcentreret terapi her

Kropsterapi

Kropsterapien (også kendt som vegetoterapi) oprinder fra Wilhelm Reich, som var læge og elev af Freud. Teorien er videreudviklet af hans elev Alexander Lowen, som udviklede bioenergetikken, en mere aktiv teknik, bygget på samme principper.

Læs mere om kropsterapi her

Kognitiv terapi

I kognitiv terapi vil du komme til at arbejde med dine tanke- og handlemønstre. Den kognitive terapi antager at dine følelser og adfærd i høj grad er bestemt af måden du strukturerer verden ved hjælp af tænkning og antagelser.

Læs mere om kognitiv terapi her

Eksistentiel psykoterapi

Eksistentiel terapi kaldes også humanistisk terapi, og er et paraplybegreb som dækker flere terapeutiske retninger.
Psykiateren Irwin D. Yalom er en af de største pionerer indenfor eksistentiel terapi og det er ud fra hans teorier og arbejde, du vil komme til at arbejde med eksistentiel terapi hos mig.

Læs mere om eksistentiel psykoterapi her

Maj Tverskov
Holbergsgade 29, 3.
8000 Aarhus C
+45 6015 5653
Maj@tverskov.dk
Åbningstider: 8.30-15.00